* רישום דומיין בחינם מתיחס לסיומות הבאות בלבד: .co.in